Pages

Thursday, December 12, 2013

Bersama Tokoh Seni

 Khattat Malaysia - Abdul Baki Abu Bakar

Khattat Turki - Dawood Bektas

Khattat Turki - Dawood Bektas, Mumtaz Durdu dan Ferhat Kurlu

 Khattat Syria - Adnan Sheikh Osman

 Khattat Mesir - Ahmed Hassan Elhawany

 Khattat Turki - Ferhat Kurlu

 Khattat China - Haji Mi Noor Deen

 Khattat Palestin - Ihab Ibraheem

Khattat Syria - Ubaidah al-Banki (Penulis Mushaf Qatar)

 Khattat Jepun - Prof. Fuad Kouichi Honda

Khattat Iraq - Ziyad Al-Muhandis

Khattat Indonesia - Isep Misbah & Kurnia Agung Robiansyah

Artis Grafiti United Kingdom - Mohammed Ali (AerosolArabic)

Tokoh Seni Indonesia - Prof AD Pirous

Mohammad Firdaus bin Mahadi

Hak Cipta | Copyright Notice 

Semua catatan dan gambar dalam laman ini berada di bawah pemilikan & hak cipta Callidesign ™. Tidak ada karya seni, catatan, dan gambar dapat dipergunakan, dimuat turun, disalin, disimpan, dimanipulasi, atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dari karya, tanpa izin bertulis dari Callidesign ™. All rights reserved. Jika anda ingin menggunakan catatan dan gambar untuk alasan apapun, sila hubungi saya.

All notes and images on this site are under the ownership & copyright of Callidesign. No artworks, notes, and images may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used whole or in part of a derivative work, without the written permission of Callidesign. All rights reserved. If you'd like to use my notes and images for any reason, please contact me.

0 comments:

Post a Comment

Mohammad Firdaus bin Mahadi
http://www.callidesign.com.my
http://www.firdausmahadi.com

Hak Cipta | Copyright Notice

Semua catatan dan gambar dalam laman ini berada di bawah pemilikan dan hak cipta Callidesign. Tidak ada karya seni, catatan, dan gambar dapat dipergunakan, dimuat turun, disalin, disimpan, dimanipulasi, atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dari karya, tanpa izin bertulis dari Callidesign. All rights reserved. Jika anda ingin menggunakan catatan dan gambar untuk alasan apapun, sila hubungi saya.

All notes and images on this site are under the ownership and copyright of Callidesign. No artworks, notes, and images may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used whole or in part of a derivative work, without the written permission of Callidesign. All rights reserved. If you'd like to use my notes and images for any reason, please contact me.