Pages

Sunday, June 17, 2007

Promosi : Portal Ejawi.net

Portal Ejawi.net merupakan sebuah portal yang berasaskan pelajaran jawi dan juga kaedah ejaan jawi yang betul. Pembangun web ini adalah seorang anak muda yang amat berbakat dalam bidang pengaturcaraan komputer, jawi, dan juga seni khat. Graduan Universiti Malaya dari Kelantan iaitu Nik Muhammad bin Nik Abdul Kadir ialah webmaster bagi web ini. Saya mengenali beliau ketika menyertai pertandingan-pertandingan khat di peringkat kebangsaan, dan saya amat kagum dengan kejayaan beliau dalam membangunkan web berasaskan pelajaran e-jawi ini, malah pada masa sekarang web yang beliau bangunkan dapat dijadikan rujukan untuk kita mengetahui berita mengenai pembudayaan jawi, dan juga mengenalpasti ejaan yang betul dalam tulisan jawi.

Di sini saya paparkan kata-kata beliau mengenai Portal Ejawi.netSaudara Nik Muhammad Nik Abdul Kadir juga adalah pembangun Portal Seni Khat.net, iaitu portal pertama di Malaysia yang membincangkan isu-isu berkaitan Seni Khat, pembudayaannya, dan lain-lain lagi.

Alhamdulillah, saya berharap dengan adanya sedikit pengenalan mengenai Portal Ejawi.net ini dapatlah kita bersama-sama memartabatkan warisan melayu dan seni warisan Islam yang semakin tenggelam.
Mohammad Firdaus bin Mahadi
http://www.callidesign.com.my
http://www.firdausmahadi.com


Hak Cipta | Copyright Notice 

Semua catatan dan gambar dalam laman ini berada di bawah pemilikan & hak cipta Callidesign ™. Tidak ada karya seni, catatan, dan gambar dapat dipergunakan, dimuat turun, disalin, disimpan, dimanipulasi, atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dari karya, tanpa izin bertulis dari Callidesign ™. All rights reserved. Jika anda ingin menggunakan catatan dan gambar untuk alasan apapun, sila hubungi saya.

All notes and images on this site are under the ownership & copyright of Callidesign. No artworks, notes, and images may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used whole or in part of a derivative work, without the written permission of Callidesign. All rights reserved. If you'd like to use my notes and images for any reason, please contact me.

0 comments:

Post a Comment

Mohammad Firdaus bin Mahadi
http://www.callidesign.com.my
http://www.firdausmahadi.com

Hak Cipta | Copyright Notice

Semua catatan dan gambar dalam laman ini berada di bawah pemilikan dan hak cipta Callidesign. Tidak ada karya seni, catatan, dan gambar dapat dipergunakan, dimuat turun, disalin, disimpan, dimanipulasi, atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dari karya, tanpa izin bertulis dari Callidesign. All rights reserved. Jika anda ingin menggunakan catatan dan gambar untuk alasan apapun, sila hubungi saya.

All notes and images on this site are under the ownership and copyright of Callidesign. No artworks, notes, and images may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used whole or in part of a derivative work, without the written permission of Callidesign. All rights reserved. If you'd like to use my notes and images for any reason, please contact me.